Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. e< ï.ele?^/, <\c

van de 25 jarige Regeering van Z. M. Willem III '874-

gevat in breeden rand waarop saamgestrikte (eike- en lauwer?) takken, gedekt door een daaraan door ornementen gehechte kroon met ring.

Volgens teekening groot 45 m.M., met den rand 80 m.M., met de kroon 115 m.M., (alles bij benadering!) verguld zilver.

Volgens mededeeling van den heer J. Gommers te Zundert door het gemeentebestuur uitgereikt aan alle destijds in de gemeente gevestigde vereenigingen, (8), welke deel hebben genomen aan den optocht.

Vz. 's Konings rechtsgewend hoofd, daaronder: J. E (lion).

Omschrift op matten rand:

* WILLEM III KONING DER NEDERLANDEN G. H. V. L.

Kz. Tusschen twee saamgestrikte lauweren eiketakken: ATJEH

Ms.

1S74—12 Mei. Atjehmedaille.

1873 en 1874

Sluiten