is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•148. Ï&74- 3 December.

Hulde der Stoomvaartmaatschappij „Nederland" aan den Eere-Voorzitter Prins Hendrik der Nederlanden.

Vz. Medaillon met het linksgewend hoofd van Prins Hendrik, hetwelk door drie geniussen met eikeloof omkranst wordt, welke de emblemen van Handel (Merkuriusstaf), Scheepvaart (Drietand) en Nijverheid (Bijenkorf) dragen. Rechts op den achtergrond een stoomschip.

In de afsnede: j elion. f.

Kz. In lauwerkrans:

principi henrico favtori magistri societatis

„nederland"

navibvs vaporis ope ix in dl am mittendis.

Omschrift: * itvr ad extremos indos; fert

flamma carinas; avspicf. te ba ta vvs ; qva freta facta rvit

Brons, 75 m.M.

Bij dezen penning behoorde de navolgende oorkonde van de hand van den heer Antonie Grevenstuk, waarvan een duplikaat hangt in de vergaderkamer van kommissarissen der maatschappij te Amsterdam. oorkonde.

Te Amsterdam, op den Derden December 1800 vier en zeventig, werd door Commissarissen en Directeuren der Stoomvaart Maat-