is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

350 1874 28 December.

100-Jarig bestaan van den Schouwburg te Rotterdam.

Vz. De voorgevel van het gebouw. Daar boven: geopend

daaronder: 18 december 1774

VERBOUWD

1852

Omschrift: + schouwburg te rotterdam +

honderdjarige jubelviering

Kz. Onder het gekroonde wapen van Rotterdam, tusschen twee saamgebonden lauwertakken : BINGLEY

'757

wattier

1762

SNOEK

I 766

Verguld koper, 24 m.M., Verz Z.

blngley, Ward, geboren te Rotterdam 1755 eene handelsfamilie, was voor het kantoorleven bestemd, doch voelde zich onweerstaanbaar tot het tooneel aangetrokken, waar hij op zijn 18 jaar voor het eerst optrad, van 1779—*79^ speelde hij te Amsterdam en stichtte toen te Rotterdam het Nederduitsch Tooneel met eigen gezelschap Hij overleed te 's-Gravenhage 26 Juni 1818.

Wattier, Johanna Cornelia, geboren te Rotterdam 13 April 1762, verbond zich in 1780 aan het Amsterdatnsche Tooneel, waaraan zij tot 1815 verbonden bleef, ook na haar huwelijk met den architekt ZiezeNIS. Zij overleed 24 April 1827 aan de Geestbrug nabij 's-Gravenhage en werd in de groote of St. Jacobskerk aldaar begraven.

Zij muntte vooral in het treurspel uit; gelaat, gestalte en stem werkten daartoe mee.

Snoek, Andries, een uitstekend tooneelkunstenaar, „de nederlandsche Talma" bijgenaamd, werd in 1766 te Rotterdam geboren engaf