is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opschrift links: qvacvmqve incedo, rechts:

PEI.LO TENEBRAS

Kz. In het veld :

regnante gvilielmo iii in" feriis trisaecvlarib.

vniversitatis lvgd. bat.

a gvilielmo i co.nditye cvratores hv'nc nvmmvm f. c.

Zilver en brons, 51 m.M., Verz. Z. Oranjepenningen 1341.

Door kuratoren aangeboden aan de binnen- en buitenlandsche professoren, die het feest bijwoonden.

De leidsche hoogeschool is op voordracht van Prins Willem I, bij stichtingsbrief van 6 Januari 1574 te Delft uitgegeven, opgericht, zooals de promotiepenning afgebeeld v. Loon, I blz. 198 verkondigt: „ter belooning van der voorouderen dapperheid" en werd 8 Februari 1575 ten overstaan van de gemachtigden der Staten van Holland met groote plechtigheid openbaar ingewijd, als een schoon gedenkteeken tot erkentenis van de beproefde standvastigheid der Leidenaren en geleden nooden bij het dubbel beleg der zwaarbeproefde stad.

In 1807 door Koning Lodewijk verheven tot Koninklijke Universiteit van Holland, bij de inlijving bij Frankrijk als „Académie" tot een deel der „Université de France" gemaakt, werd zij in 1815 Rijksuniversiteit.

Haar in 1632 gestichte sterrewacht is de oudste van geheel Europa.

300. 1875. 20—30 April.

Prijspenning der Landbouw-tentoonstelling te Djokjokarta.

Vz. In een krans van lauwer- en eikeloof:

TENTOONSTELL ING