is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zilver en brons, 4? m.M. Eigendom van den gemeentesekretaris te Oss.

Bijdragen, 2e druk n°. 547.

371. 1875. September.

Voorgenomen, doch niet volvoerd, bezoek

van Prins Hendrik aan 's-Rijksmunt te Utrecht.

Vz. In het veld:

ZIJNE KON. HOOGH.

prins hendrik

DER

nederlanden bezoekt 's rijksmunt SEPT. 1s75.

Kz. In het veld: DK

BELANGSTELLING VAN

den edelen vorst

DOOR DIT METAAL IN DUURZAME HERINNERING GEBRACHT.

Brons 38 m.M., Verz. Begeer.

372. j875. 5—7 Oktober.

Internationale tentoonstelling ter gelegenheid

van het 25 jarig Stadhouderschap van Prins Hendrik der Nederlanden in Luxemburg.

Vz. Het rechtsgewend hoofd van den Prins. Omschrift: 25me anniversaire de la lieute-