is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

382*.

1875

Tentoonstelling' van de Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo te Rotterdam.

Volgens Aanwinsten 1881 blz. 22 op het Kon. Kabinet in verguld brons, doch aldaar niet aanwezig.

Tevergeefs opgevraagd in het Tijdschrift.

Tooneelwedstrijd uitgeschreven door de vereeniging „Thalia" te Dordrecht.

Vz. Glad veld omgeven door een parelcirkel, in het midden verdiept mat veld met vijfparelige kroon. Omschrift:

noori)- en zuid nederlandsche tooneelwedstrijd uitgeschreven door thalia.

$> DORDRECHT. 1875 — 76. $

Kz. Glad veld omgeven door een lauwerkrans.

Zilver verguld, 51 m.M. met 14 m.M. hoog ornement en ring.

De eenmaal bloeiende vereeniging heeft, als zoovele in ons vaderland, tengevolge van de steeds toenemende sportliefde, er het leven bij ingeschoten. Catharina Heersmans was eerelid en verleende steeds hare medewerking bij de voorstellingen. (Mededeeling van het laatstovergebleven lid, tevens bestuurslid, den f leer M. van Zanten te Dordrecht, bij wien alle penningen berusten, ook de bovenomschrevene.)

383

1875—1876.