is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vz. Rechtsgewend hoofd van Z. M. Wii.lem «III, daaronder: j r. m. menger f.

Omschrift: willem iii koning—der ned. g. h. v. l.

Kz. Onder de koninklijke kroon op een geschiedblad tusschen twee lauwertakken:

de koning

aan JHR. M. A.

•SNOECK.

Omschrift: watersnood van 1876.

Zilver en brons, met oog en ring, 51 m.M., aan oranjelint. Verz. Snoeck.

Bijdragen, 2' druk. n°. 548, Oranjepenningen 1342.

:|S«. Als voren. Barret.

Barret van eikeloof, waaromheen een lint is geslingerd met het ingestempelde opschrift:

watersnood van 1876.

Zilver en brons, Leidsch Penn. Kab.

Ingesteld bij K. B. dd. 5 April 1876 n" 18, luidende:

W11 WILLEM III, enz.

Willende aan hen, die zich bij den jongsten watersnood bijzonder hebben onderscheiden, een blijk van Onze goedkeuring en tevredenheid verleenen;

Op voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van 3 April 1876. lit, B, 3de afdeeling:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Art. I. Ier erkenning van uitstekende daden, bij den jongsten