is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1849 kwamen te Amsterdam aan 2928 zeeschepen, metende 443.165 tonnen, in 1875: 1063 schepen, metende 408.636 tonnen, of tot kub. meters bruto herleid: 1.243.990 M8. Gedurende bijna 30 jaar was de scheepvaart op Amsterdam derhalve stationair gebleven, in de laatste jaren vóór de opening zelfs achteruit gegaan. Doch sedert is de toeneming aanzienlijk. In 1896 kwamen te Amsterdam 1850 zeeschepen, metende bruto 5-577 295 M\ zoodat sedert de opening van het kanaal de scheepvaart verviervoudigd is. Die toeneming van de scheepvaart blijkt ook uit de cijfers van de hoeveelheden tonneninhoud, door de Noordzeesluizen geschut, en waarbij dus ook de schepen voor Zaandam enz. gerekend zijn. In 1878 werd door de sluizen geschut 3.8 millioen M8. bruto inhoud, in 1897: 14 millioen M8.

'i97. ^73—1876.

Oorlog op Atjeh.

Gesp als beschreven onder n". 127 met het opschrift:

atjeh 1873— 1876.

K. B. 7 Juni 1876 n°. 6. Verz. Z.

De rechthebbenden zijn bevoegd deze te verwisselen tegen de bij K. IS 21 Juni 1897 n". 31 ingestelde gesp inet het opschrift:

atjeh 1873—1896

398. 1876.

Internationale Tentoonstelling te Utrecht. Eerekruis (= nü. 376).

Vz. Medaillon, waarop binnen 2 eiketakken: 1876.

Omschrift: + internationale tentoonstelling *

utrecht

K.z. Glad veld, binnen een cirkel het omschrift:

* HET TECHNOLOGISCH BUREAU * AMSTERDAM

Verguld zilver, met oog en ring, 48 m.M. Verz. Z.