is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met acht punten, tusschen welke punten zich vlammen vertoonen.

Omschrift: sol justitiae ir.lustra nos Kz. In het veld: twee gekruiste sabels, boven: olijmpia 1840, beneden: hon" i.id

Zilver en brons met oog en ring, 19 m.M., door A. Begeer. Verz. Rijksmunt.

407. 1877. 14 Februari.

Eerepenning voor de mindere geëmploieerden en werklieden bij de inrichtingen van 's Rijks Zee- en Landmacht. V z. Rechts gewend hoofd van Z. M. Koning Willem III.

Omschrift: willem 111 koning der nederlanden g. h. v. l.

Kz. In een eikeloofkrans:

voor

ij ver

en

t r o u w

Goud, zilver en brons, ovaal met oog en ring, resp. voor 36, 24 en 12 jarigen dienst, 32 bij 24 m.M., door J. P. M. Menger. Afgebeeld Dirks 699.

Ingesteld bij K. B. van 14 Februari 1877 no. 18, luidende:

Wij Willem III, enz.

Op het gemeenschappelijk rapport van Onze Ministers van Marine en van Oorlog van den 1 dezer L > D. 11". 65 en van den 8 daaraanvolgende n°. 51 P;

Willende ter aanmoediging en tot belooning van langdurige, ijverige en trouwe diensten van mindere geëmployeerden, werklieden en be-