is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1877. 3 Juni.

Overlijden van H. M. Koningin Sophia Frederika Mathilda, geboren Prinses van Wurtemberg.

\ z. Op een lint met liet opschrift: neer lands luister, de gekroonde naamletter: S tlaarboven : sopiiia • frederika • mathilda ■

koningin • pek • nederlanden

daaronder: stutgard • xvii • junij • 1818 xviii • junij . 1839 Kz. In het veld : huis • ten • bosch

WASSENAAR . 's GRAVENHAGE

nekrlands rouwdag iii • junij • 1877 VOORMIDDAG • ii"., uur Verguld koper, 25 m.M. Verz. Z. Graveur S. de Vries te 's-Gravenhage.

Oranje penningen 1347.

Onze betreurde koningin was de dochter van Wilhelm i, koning van Wurtemberg en diens tweede vrouw Catharïna l'aulowna (dochter van Czaar Paul I), en eene zeer geleerde vrouw, die zich in de meeste europeesche talen met groot gemak wist uit te drukken, zoo zelfs, dat Alexander von IIuMBOLivr haar de meest ontwikkelde der europeesche vorstinnen noemde. Zij huwde 18 funi 1839 met den Erfprins, later koning Willem III, (zie Dirks n". 550), haarlievelingsverblijf was het Paleis in het Haagsche Bosch, (Huis ten Bosch, door Fkeijerik Hendrik voor Amalia van Solms gebouwd), waar alle nederlandsche en buitenlandsche letterkundigen en geleerden steeds een gastvrij onthaal vonden en hetwelk ook haar sterfhuis werd. Zij muntte uit door weldadigheid. Haar nagedachtenis leeft