is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

420. 6—8 September.

Prijspenning der gemeente Utrecht voor den muziekwedstrijd aldaar.

Vz. Het gekroonde wapen der gemeente Utrecht, met twee leeuwen als schildhouders. Kz. Glad veld omgeven met lauwerkrans. Omschrift:

* groote nationale wedstrijd harmonie en fanfare korpsen * utrecht 6, 7, 8, september 1877

Brons, 58 m.M. Verz Z.

De stempel der Kz. is vervaardigd door J. P. M. Menger.

42T. 1877. September.

Prijspenning van de driejaarlijksche tentoonstelling van schilderkunst te Amsterdam.

Kz. De amsterdamsche stedemaagd rechts gezeten, zij steunt met haar rechterhand op het stedelijk wapen en houdt met de linkerhand, die op haar schoot rust, de lauweren, die door eene naast haar staande genius aan de schilder- en beeldhouwkunst worden uitgegereikt. Deze beide laatsten onder de gedaante van antiek gekleede vrouwen, staan tegenover de stedemaagd.

Kz. Glad veld omgeven door een lauwerkrans.

Brons, 51 m.M. Verz. Tkyi.kr.