is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

428. 1877- !5 Oktober.

Het Athenaeum Illustre te Amsterdam wordt universiteit.

Vz. Het met de keizerlijke kroon gedekte wapen der stad Amsterdam, met twee leeuwen als schildhouders, daaronder:

academia amstelodamensis in ill. athenaei locvm svccessit id. octob. mdccclxxvii

omgeven door een sierlijken rand, gevormd door vijf cartouches met de zinnebeelden der vijf fakulteiten.

I\z. Drie vrouwen de face staande, in het midden de godgeleerdheid, met boek in de rechterhand, waarop biblia—sacra, rechts de rechtsgeleerdheid, met zwaard en weegschaal in de linkerhand en links de geneeskunde, met spiegel, waarom zich een slang kronkelt, in de rechterhand. Op de afsnede : j. p. menger f.

Brons, 65 m.M. Verz. Z.

Tijdschrift 1894, blz. 23.

Geslagen in 1878.

Bij besluit der Amsterdamsche vroedschap van 1632 werd het Athenaeum Illustre gesticht, waar toen alleen Vossius en Barlaens, filosofie en geschiedenis onderwezen; doch weldra werden meer vakken in het studieplan opgenomen.

In 1867 had eene reorganisatie der filosofische en medische fakulteiten plaats, waardoor de leerkrachten beduidend vermeerderden. Het Atheneum was echter steeds vrije hoogeschool, d. w. z. miste het recht van examineeren en promoveeren. De wet op het hooger