is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4-1-0. 1878. i8 April.

12W Jarig huwelijk van C. J. Begeer en

M. J. Straver te Utrecht

Vz. Tusschen rozestruiken een geknield

engeltje, met beide handen een geopend boek

boven het hoofd houdende; achter het boek een

brandende fakkel, omgeven door een krans van

rozen. In de afsnede: j r. m. menger, f. In parelrand.

Kz. In een krans van rozen, omgeven door

een parelcirkel: 18 oct.

1865

18 ap.

1878

Omschrift: $ 12W2 jarige echtvereeniging

van c. j. hegeer en m. j. straver

Brons, 51 m.M. Verz. Begeer.

De Kz. is gegraveerd door Antii. Begeer.

C. J. Begeer, f 19 November 1879, was de grondvester der Koninklijke Utrechtsche fabriek van Zilverwerken. Zijne weduwe hertrouwde met den heer Anth. Begeer, den schepper van vele onzer beste moderne nederlandsche penningen. Zie Tijdschrift 1897, blz. 119 e. v

441. 1878. 24 April.

Eeuwfeest van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Batavia. Vz. Een palmboom, aan welks stam het wapen van Batavia bevestigd is, in het verschiet twee bergen.

Omschrift: ten nutte van 't gemeen (zwaard) baTavia's genootschap (zwaard) Kz. In een krans van oostersche bloemen