is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

perkament, waaraan een zegel hangt, op het blad: 19 avgvsti—1577. Op den achtergrond een gedeelte van een gebouw, in welks nis een duif op een stralenden driehoek, als zinnebeeld van den Heiligen Geest. Tegen den muur links een gedenksteen, waarop onder elkaar de jaartallen 1381 —1401 —1578—1878. In het veld links: ch. rochussen. inv. en rechts: j. elion. f. In de afsnede: trecentesimvs natalis

KAL. MAIIS A. MDCCCLXXVIII. Kz. In een verdiept veld, een fraaie cartouche, gedekt met het gekroonde wapen van Delft, ter weerszijden van het wapen een lint, dat door de knop van de cartouche gaat en waaraan twee schilden bevestigd zijn, in den vorm van gestyleerde brandende harten, met de opschriften :

REGENTEN I878 REGENTEN 1578 m? a. VAN DER GOES

A. VAN DER MEER Fz VAN NATERS

G. VAN ZOUTELANDE Gz A- M' SCHAGEN VAN

H. Dz VAN ZANTEN LEEUWEN

J. JANSE C' D" VREEDE

RENTM. ^VERSCHOOR

RENTM.

Omschrift op matten rand: caritatis perenne

MONVMENTVM VIRGINVM EGESTARVM DOMVS

Brons, 78 m.M. Verz. Z.

In 1381 wordt voor het eerst melding gemaakt van het H. Geestzusterhuis, welks oorprong zich in de oudheid verliest. Bij charter van 1401 schonk granf Aelbrecht van Beu:ren aan de zusters van Penitencien te Delft (H. Geestzusters) een gunstbewijs en regels om naar te leven, (zie van Mieris. Charterboek III, blz. 745). De