is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geheel gelijk n°. 361, doch met het opschrift:

te \

^ %

soerabaija ^

1878.

in den krans op de Vz.

Brons, 45 m.M. Verz. Rijksmunt. Vervaardigd door 's Rijks stempelsnijders.

■440. 1878. 8 Juni—6 Juli.

Prijspenning der tentoonstelling van voorwerpen door den werkman in vrijen tijd vervaardigd, te Amsterdam.

Vz. Een gebeeldhouwd kapiteel, waarover een lauwerkrans hangt en waarop een antiek lampje geplaatst is; daarnaast links een teekenportefeuille, palet met penseelen, beeldhouwershamer, passer en teekenhaak, en rechts een aanbeeld, kamrad, schaal op voet, voorhamer, kan en truweel. In de afsnede I A. BEGEER. F.

Omschrift op matten rand: tentoonstelling van voorwerpen van kunst en nijverheid door den werkman in vrijen tijd vervaardigd

Kz. Glad veld omgeven door een lauwerkrans. Omschrift: