is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift: * amsterdamsche photographen

vereeniging.

Kz. Glad veld, omgeven door een lauwerkrans, daaronder: j. elion. f.

Brons, 42 m.M. Verz. Z.

Vervaardigd en uitgeloofd bij gelegenheid der in dit jaar in Arti gehouden tentoonstelling, welke door z. M. Koning Willem iii werd geopend.

404. 1878.

Prijspenning der tuinbouwvereeniging te

's-Graven hage.

Vz. Op een tafel eenige oostersche planten en vruchten. In de afsnede:

koning willem iii—beschermheer

Omschrift: 's gravenhaagsche tuinbouw ver-

eeniging

Kz. Tusschen twee omgekeerde horens van overvloed het gekroonde wapen van 's-Gravenhage, beneden eenige bloemen. In het veld: }.!. 3>. Mirumltrrh \ (<"

verz.

Dracaena's 1878.

Zilver, 39 m.M. Kon. Kab. 4<»5. 1878.*

Prijspenning der nederlandsche vereeniging tot bescherming van dieren te 's-Gravenhage.

* Mededeeling van den heer Roest.