is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vz. Verdiept veld omgeven door een lauwerkrans, waaromheen in kabelrand: beschermheer • z • m • de • koning

Omschrift: nederlandsche vereeniging tot

BESCHERMING VAN DIEREN ©

Kz. Een paard, een koe, een ezel, een schaap, een hond, een kat, een haan en drie vogels, waarboven een genius met palmtak zweeft. In de afsnede drie visschen. Op de afsnede:

S. DE VRIES.

Brons, 44 m.M. Kon. Kab.

465A. Mijn ex. heeft: * vereeniging • tot

BESCHERMING • VAN • DIEREN • TE • 's GRAVENIIAGE En in het veld gegraveerd:

m J. M. Monter

voor dienstijver 24 Januari 1877.

Er bestaan dus 2 stempels, één oudere, waarvan het jaartal van eerste uitgifte onbekend is, (n°. 465*) en die van 1878 (n°. 465).

De Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren, gevestigd te 's-Gravenhage, werd opgericht 25 Augustus 1864 en verkreeg rechtspersoonlijkheid krachtens K B. van 18 Oktober 1864; zij heeft ten doel dieren te beschermen en tegen hunne mishandeling te waken. De penningen worden toegekend aan uitvinders of vervaardigers van werktuigen en toestellen, geschikt om het lijden en de ongemakken der dieren te verzachten of te genezen; aan eigenaars of gebruikers van dieren, die zich hebben onderscheiden door goede behandeling van dieren; aan personen die mishandeling van dieren hebben weten te beletten en aan hen, die de belangen der vereeniging op bizondere wijze hebben bevorderd, (art. 2d der Statuten).