is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERRATA EN ADDENDA.

No.

3. Slot: De penning op hun 25 jarig huwelijk is beschreven en afgebeeld bij Dirks onder n". 555.

4. Omschrift Vz. staat: jabob, lees: jacob.

14. In het hoofd en in het opschrift op de Kz.

staat: argen, lees: arcen. I oe te voetren:

o

Geslagen aan 's-Rijks Munt.

15. Slot: In den zomer van 1901 werd het 50 jarig bestaan ge¬

vierd, met eene tentoonstelling te 's-Gravenhage, die een overzicht gaf van den stand van het ambachts- en teekenonderwijs voor jongens en meisjes in ons land.

23. Slot: J. B. P. F. Gonggrijp was zendeling-leeraar te Depok en Toegoe en werd bij de oprichting der Indische Instelling te Delft in 1864 benoemd tot leeraar in het maleisch en de aardrijkskunde van Nederlandsch-Indie.

24. Deze penning werd ingevolge mededeeling van den heer Roest geplaatst op 1864. Zie echter Dirks n°. 750.

36. In het hoofd staat: 8 Juni, lees: 6 Juni.

62. In de toelichting staat: Nieuwland, lees: Nieuwerve en Welzinge.

65. Opschrift Kz. staat: 1565, lees: 1865.