is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OVERTOCHT

bedekte bergen van Oostenrijk plaats maken voor de zonnige vlakte van Italië, en vierentwintig uren later stapte ik te Brindisi af. Met hare gedenkteekenen en oude gebouwen, de schilderachtige kleederdrachten harer bewoners en de zachte kleuren van het landschap, is die plaats wel geschikt om de aandacht der vreemdelingen gedurende een paar dagen te boeien. Onder den indruk van al hetgeen zij zagen, trokken een aantal P. & O. reizigers, waaronder ik mij bevond, met den onvermijdelijken „man from Cook aan het hoofd, naar het Hotel Internazionale. Eén dag hadden wij den tijd om de kerken, de havenwerken en de vesting te bezichtigen, hetgeen niet het geval zoude zijn geweest, indien wij met den P. & O. Express waren aangekomen, die eens per week passagiers, vooral Engelschen, naar Brindisi vervoert, om hen in staat te stellen zich zonder tijdverlies in te schepen. Dit inschepen loopt meestal vlug van stapel, maar het inladen van de mail welke uit 2- a 4000 pakketten, plus eenige honderden kisten bestaat, neemt geruimen tijd in beslag. Om dezen te korten zorgen Italianen voor muzikaal genot, terwijl de reizigers, over de dekleuning gebogen, voor zoover noodig kennis met elkaar aanknoopen. Men bevindt zich hier op Engelsch terrein, en de kennismaking geschiedt dus niet formeel, maar a 1'Anglaise, d. w. z. door te doen alsof men elkaar reeds vroeger ontmoet had.

De twee booten, welke dienst doen tusschen Brindisi en Port Saïd, - de "Osiris" en de "Isis", - zijn van 1728 ton, veel kleiner dus dan die derzelfde maatschappij, welke rechtstreeks van Londen naar Azië varen en ruim 10.000 ton meten. Gene zijn minder berekend op het comfort der passagiers dan wel op een vlug transport. Hare snelheid bedraagt 22 a 23 Engelsche mijlen per uur, terwijl de "Macedonia', de "Moldavia" en andere groote booten der P. & O. Mij. het niet verder brengen dan 13 a 14 mijlen. Onder de andere lijnen wordt de Norddeutsche Lloyd, zelfs