is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

VAN BOMBAY NAAR DE NORTH WEST FRONTIER PROVINCE. DE KHAIBERPAS. KASCHMIR

Het beste hotel in Bombay en tevens het beste in Britsch-Indië, is het Taj Mahal hötel, dicht bij den Apollobundar (steiger) gelegen, met luchtige vertrekken, eene ruime eetzaal en goede muziek. Mijne bagage kreeg ik spoedig thuis bezorgd. In dit opzicht was ik gelukkiger dan een mijner bekenden, dien ik 's avonds in de groote hall zag staan, der wanhoop ten prooi, bij de ontdekking dat de eene helft zijner koffers in Aden niet was overgescheept, en zich dus op weg bevond naar Sydney, terwijl men de andere helft bij aankomst te Bombay abusievelijk naar de correspondeerende Karachee-boot had getransporteerd, die kort daarop vertrokken was!

I hans kwam het er voor mij op aan, eenen inlandschen knecht te nemen. Ik vond er dadelijk een' uitstekenden, zekeren Mohammed Khan, die mij twee maanden lang volkomen naar genoegen bediende. Sedert mijn' terugkeer in Europa mis ik den inlandschen jongen zeer, die mij zoowel in Britsch- als in Nederlandsch-Indië onovertreffelijk voorkwam. Een groot verschil tusschen den BritschIndischen "boy" en den Nedci landsch-Indischen jongen is echter daarin gelegen, dat men met eerstgenoemden gewoonlijk Engelsch kan spreken, terwijl men tegenover den