is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KHAIBERPAS. KASCHMIR.

Nieuwe bepalingen op het jachtbedrijf in Britsch-Indië, die behalve voor het schieten van wilde zwijnen, het bezit van permissiën overal verplichtend stellen, worden thans overwogen, en ook eene verhooging van belasting op vuurwapenen schijnt in de bedoelingen der Regeering te liggen. In sommige streken, zooals Kaschmir, volgde men

reeas vroeger het voorbeeld van Ceylon, waar men voor elk stuk wild, — of voor een zeker aantal exemplaren, — een "license" moet koopen, waarvan het bedrag in 's Lands kas vloeit.

Hij Hollis te Bombay had ik een

Mauser sporting rifle 7 m.m. met "softnosed" gespleten patronen gekocht: deze en een latere aankoop te Calcutta, een express buks kal. 577, waren de makkers die mij op mijne jachten in Indië begeleidden. Ik vond het eene uitstekende combinatie, al is op de groote jacht aldaar een tweede dubbelloops express niet onraadzaam.

Als shikari (jager) had ik zekeren Tulsi in dienst genomen, die zich op 's lands wijze met een groot pak aanbevelingsbrieven was komen voorstellen en een vertrouwen inboezemend uiterlijk bezat. Op jachtdagen was het 's ochtends te vijf uren réveille. In een' pels gehuld, met den jager en een' jongen op den bok, reed ik naar het terrein, dat, hetzij aan den grooten, rechten weg naar Gwalior, hetzij aan dien naar Aligarh, aan de overzijde der Jumna, op een' afstand van 14 a 15 Eng. mijlen van Agra gelegen was. Daar moesten eerst koelies gerecruteerd worden, om de bagage te dragen; eenige magere Hindoes