is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KHAIBERPAS. KASCHMIR.

den langen en zwaren strijd die over het bezit dezer plek is gevoerd. Bezuiden het tegenwoordige Delhi ligt Firozabad, eene agglomeratie van ruïnes van vroegere centra. Nog zuidelijker, daar waar nu de bouwvallen van het fort Indrapat en andere Hindoesche forten gevonden worden, moet voorheen eene stad gestaan hebben, door Arische immigranten gesticht, en Indraphasta genaamd. In 1193 werd deze plaats door muzelmannen veroverd, en tot hoofdzetel van het Mahomedaansche Indië verheven. Sedert dien tijd is zij dikwijls geplunderd geworden door Mongolen, Perzen en Afghanen. Keizer Shah Jahan, op wiens bevel de Taj Mahal verrees, was ook de stichter van het tegenwoordige Delhi (1638). Een zijner nakomelingen, wiens troepen onder aanvoering stonden van den Franschman Louis Bourquin, werd in 1803 door de Engelschen overwonnen en sedert dien tijd bleef de stad voor goed in Britsche handen. Tweeërlei factoren maken haar beroemd: de oude keizerresidentie en de herinneringen uit de jaren van den opstand. De groote moskee, de daarbij gelegen marmeren Jain tempel en het fort behooren tot de grootste merkwaardigheden van Indië. Het paleis ligt binnen dit laatste aan den rechter oever der Jumna en bevat kunstwerken, welke die van Agra schier evenaren. De prachtige, met marmer bevloerde badzalen bestaan uit drie groote vertrekken welker muren met kostbaar mozaïek zijn versierd; in het midden van elke zaal bevindt zich eene fontein, terwijl de reservoirs waaruit het water geput werd in de wanden zijn aangebracht. De methode van baden der vroegere heerschers is nog niet in het vergeetboek geraakt. In de "native town" bevindt zich een gebouw geheel in den stijl der genoemde badzalen, en daar kan men, teneinde zijne ethnologische en historische kennis te verrijken, gaan baden precies zooals wijlen keizer Akbar en diens opvolgers het deden.

Binnen het fort ligt eveneens de Moti Masjid of Paarl