is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KHAIBERPAS. KASCHMIR.

voor de volksverhuizingen, want in het Zuiden zoowel als in het Noorden des lands treft men een aantal bressen aan in de ketenen van den Hindoe Kush, welke den doortocht mogelijk maken. Sommige daarvan bereiken eene aanzienlijke hoogte, zooals de pas van Noaksan, (pas van het onheil, 5100 M.), die zelfs door karavanen gebruikt wordt en waar het pad dat naar den hoogsten bergkam voert, in het ijs gehouwen is. De Kawakpas in het Noorden werd door Alexander den Groote overschreden, en ook Akbar, Nadir Achmet Chan en andere veroveraars der vlakte van den Ganges, trokken over den Hindoe Kush, welks naam beteekent: „Uitroeier der Hindoes."

Aan deze passen dankt Afghanistan zijne strategische waarde voor de verdediging van Indië, want daar moet de kwetsbare plek van het schiereiland gezocht worden, en de Engelschen zijn er door de plannen van Napoleon nogmaals aan herinnerd geworden dat de drie machten, welke vóór hen de groote Indische rijken stichtten, — de Muzelmannen, de Mogols en de Mahratta's, — alle den nekslag ontvingen van vijanden die uit Afghanistan Indië binnenvielen. Van dien tijd dagteekenen de verdedigingsmaatregelen aan de landzijde van het rijk

Een belangrijk verdrag tusschen het Britsche Gouvernement en den Emir is in 1901 onder het bestuur van Lord Curzon gesloten, en al heeft deze overeenkomst in het moederland niet onverdeelde instemming gevonden, toch moet zij als een succes der Britsche politiek worden aangemerkt. Zij huldigt het beginsel der ondergeschiktheid van de Afghaansche buitenlandsche politiek aan de Engelsche, eene ondergeschiktheid welke ook door Rusland en Perzië wordt erkend. Voorts regelt zij de aanstelling van inlandsche Britsch-Indische agenten te Kaboel. I en slotte zijn bij deze schikking de aanspraken der Britsch-Indische Regeering op het bezit van een gedeelte van den Khaibarpas erkend; haar streven naar eene af-