is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN BOMBAY N/D NW. FRONTIER PROVINCE.

Ik bezocht den Khaibarpas van uit Peshawar, de belangrijkste grensplaats van Indië, die hoofdzakelijk door Mahomedanen van het minst verdraagzame soort bewoond wordt. Reeds op weg van Lahore naar genoemde grensplaats, tusschen Rawal Pindi en Nowshera, stijgt het terrein aanmerkelijk en wordt de luchtgesteldheid koud, zoodat men te Peshawar zijne winterkleeren zeer noodig heeft. Na aldaar den voor het bezoek van den Khaibarweg vereischten pas van den dienstdoenden "political ollicer" te hebben ontvangen, verliet ik op een' vroegen morgen in eene tonga

Het fort Jamrud.

(of dogcart) gezeten de tent, welke ik wegens gebrek aan plaats in het hotel Alexandra had moeten betrekken. Wij reden de vroolijke Europeesche buurten door, en toen wij het "cantonment" uit waren, zag ik voor mij de vlakte die tot het grensgebergte reikt en op den achtergrond de uitloopers der bergen van Chitral. Onze eerste bestemming was het fort Jamrud, een grijs massief gebouw, met kazernes voor de Afridi's. De pas wordt hier afgeteekend. Men is reeds dicht bij de eerste bergketen, die plotseling uit de vlakte verrijst, en weldra bevindt men zich op den kronkelenden weg, die nauw ingesloten door steile