is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KHAIBERPAS. KASCHMIR.

hellingen, voortdurend stijgt totdat het fort Ali Masjid is bereikt. Het zoude moeielijk zijn den indruk weer te geven, welken deze nauwe doorgang met zijne natuurlijke verdedigingswerken en zijn wild karakter, teweeg brengt. Het aangrijpende der eenzaamheid waarin men zich bevindt, en het bewustzijn van het groote strategische gewicht der

streek, laten niet na dien indruk nog te versterken. Aan Europeanen is het verboden verder te gaan dan Landi Kotal; men mag het geheimzinnige land van den Emir niet betreden, eene bepaling waaraan de Afridi's streng de hand houden. De weg daalt na Landi Kotal in de richting van Jellalabad en Kaboel, langs eene steile helling omlaag, en de rijksgrens bevindt zich op het midden dier helling.

Na Ali Masjid mag zelfs niet meer gephotografeerd worden, een verbod dat aan een' mijner bekenden die zich daaraan niet stoorde, zijn' kodak, en nog eene boete kostte.

Groote karavanen vertrekken op twee bepaalde dagen der week van en naar Kaboel, dat ongeveer 12 dagen rijdens van Peshawar gelegen is. Ook met de belangrijke Russische garnizoensplaatsen houden de karavanen de gemeenschap gaande. Lange rijen van zwaar beladen kameelen en ezels, begeleid door Afghanen met hunne vrouwen en