is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN BOMBAY N/D NW. FRONTIER PROVINCE.

kinderen, die in hunne ruige pelsen een woest uitzien hebben, volgen de slingerende heirbaan, terwijl hier en daar op de heuveltoppen Afridi-dubbelposten zijn opgesteld, belast met het toezicht op het verkeer. Zulke karavanen ontmoetten wij meer dan eens, maar ofschoon zij een groot gedeelte van den weg in beslag namen, lette onze voerman er slechts weinig op. Tusschen die lieden door, langs rotswanden en langs afgronden, galoppeerden onze paarden

Op weg van Centraal Azie naar Indië

in de snelste vaart naar boven. Van tijd tot tijd had ik lust in de teugels te grijpen; toch ging hier alles nog vrij ordelijk toe, vergeleken bij hetgeen ik later in Kaschmir beleefde. Hier mende de koetsier ten minste nog, en bleef hij met behulp zijner teugels eenigszins voeling houden met de dartele ponies, welke zich bij voorkeur aan den kant van den afgrond voortbewogen.

Bij Ali Masjid gebruikte ik mijn tiftïn in gezelschap eener Engelsche dame, die toevallig op denzelfden dag dezen tocht maakte. Zij was de echtgenoote van den correspon-