is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KHAIBERPAS. KASCHMIR.

dent van een der groote Engelsche nieuwsbladen, had met haren man den veldtocht in Mandschoerije aan de Japansche zijde medegemaakt, en bevond zich thans met hem in Indië bij gelegenheid van het bezoek van den Prins van Wales. Eenige uren vóór mij was zij te Ali Masjid aangekomen en zij voelde zich in dit eenzame oord, met al die kwaadaardige gezichten om zich heen, wat huiverig. Ik rekende het mij tot plicht haar naar vermogen gerust te

Karavaan uit Kaboel.

stellen, en na een onderhoudend gesprek over het fatalisme in het verre Oosten, gebruikten wij tot opbeuring een stevig maal; wij wierpen daarna een' laatsten blik op den geheimzinniger1 weg naar het verboden land, en aanvaardden den terugtocht.

Denzelfden avond kwamen wij weer te Peshawar aan, en reden langs de groote drinkplaats, waar zich honderden kameelen laafden, naar hel hotel terug.

De aanwezigheid van vele fanatieke elementen in genoemde stad maakte, dat men daar het ophanden zijnd