is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN BOMBAY N/D NW. FRONTIER PROVINCE.

bezoek van den Prins van Wales met eenige bezorgdheid tegemoet zag.

Doch alles liep goed af. De Prins bezocht ook den Jvhaibarpas onder geleide van majoor Roos Keppel, kom-

mandant der Afridi's. Maar ofschoon de Engelsche geïllustreerde bladen belangwekkende tooneelen wisten af te schilderen van dien tocht, zooals hij volgens hen door het hooge echtpaar werd ondernomen, is de Prinses, naar men mij van verschillende zijden verzekerde, niet verder gekomen dan Peshawar. Deze plaats bood trouwens aan Hare Koninklijke Hoogheid afwisseling genoeg, want zij heeft veel bezienswaardigs, dat elders ontbreekt. Peshawar is als het ware de

trechter van Hpn

karavanenhandel tusschen Centraal-Azie en Indië, en wordt daarom door vele Oosterlingen uit deze streken bezocht. Daarenboven treft men er de verschillende types der hilltribes uit de nabijheid aan; meestal mooie, forsche gestalten, met scherpe trekken en eigenaardige kleederdrachten. Het is raadzaam, zoo mogelijk, conflicten met deze

Het fort Ali Masjid.