is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KHAIBERPAS. KASCHMIR

de tonga soms te zes uren des morgens vertrok, en met slechts een uur pauze, eerst te half twee uren 's nachts voor een „dakbungaiow" of rusthuis stilhield, om vier uur later weêr verder te gaan.

Den eersten dag reden wij door heuvelland en langs hellingen met dennenbosschen begroeid. Onderweg reeds ontmoetten wij op eene pleisterplaats eenige reizigers uit Srinagar, die zich aan mij voorstelden en mij zeiden, dat het hun aangenaam zoude wezen zoo ik, na aankomst aldaar,thee ten hunnent wilde komen drinken. Door hunne gastvrijheid geroerd, beloofde ik daarvan gebruik te zullen maken. Twee dagen later kwamen ons

• i*i

op eenige Kilometers

buiten Srinagar, ver- °p wes naar murree.

scheidene handelaren in hunne equipages tegemoet gereden, van wie ik vernam dat mijn bezoek aan hunne winkels hun reeds telegrafisch door hunne broeders en neven was bericht. Murree, het doel van den eersten dag, is het hoogst gelegen punt van den geheelen weg en een veel bezocht zomerverblijf met koel klimaat, prachtige wandelingen en goede hotels. Men heeft daar een heerlijk