is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Jhelum bij Baramula.

rolden wij, al slingerend, stilzwijgend voort totdat wij in den nacht, tegen elf uren, te Uri aankwamen. Daags daarna werd de reis voortgezet door het Jhelumdal dat steeds nauwer wordt, totdat men op de hoogvlakte van Kaschmir het beroemde Dal Lake bij Baramula bereikt. Ongeveer drie uren later is men te Srinagar.

Het Dal Lake met zijne omgeving gaat door voor eene der schoonste plekken der aarde. Een' diepen indruk brengt

htn JW7g' .Wa""eer men over den gladden waterspiegel rh . e', b,J den eersten oogopslag in het blauwe verden honzont mee"t waar te nemen, maar weldra -

VAN BOMBAY N/D NW. FRONTIER PROVINCE.

tijd kort. Enkele dorpen, waar wij stil moesten houden om er een brievenzak af te geven en er een' in ontvangst te nemen, strekten buitendien tot afleiding. Reeds voor zonsondergang begon het te vriezen, en ik dacht met welgevallen aan de goed verwarmde kamer die mij wachtte in den dak-bungalow waar wij zouden overnachten. Met miin' uurman die 's nachts nog harder op zijn trompet blies dan overdag, kon ik slechts met moeite van gedachten wisselen, daar ik zijne landstaal niet machtig was, en zoo