is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PUNJAB. CALCUTTA.

British-India the District, technically so called, is the unit of administration Voor ons Nederlanders is buitendien het "Indian District' van gewicht, wegens de overeenkomst welke het in verschillende opzichten biedt met residentiën op Java en in sommige buitenbezittingen. Zulk een district beslaat eene oppervlakte van 1500 a 2000 □ mijlen met eene bevolking van 750.000 a 1 500 000 zielen. ') Aan het hoofd ervan staat de "districts-oHicer" -') met zijne Britsche

Assistant-officer Mr. Emerson en beambten te Shapur bij L'mballa.

assistenten en een aantal voorname inlandsche ambtenaren (tahsildars). Eerstgenoemden kunnen beschouwd worden als de steunpilaren van het Rijk; van hunne energie, van hun tact, en van hunne werkzaamheid hangt voor een groot gedeelte het welzijn af van hun ressort. Hunne taak is tegelijk van staatkundigen, van administratieven, van

') In sommige provinciën, o.a. in Madras, zijn de districten vee! uitgestrekter.

) Deze ambtenaar wordt naar gelang der provinciën waar hij zijne betrekking uitoefent ook "Magistrate and Collector", "Collector", of "Deputy Commissioncr" genoemd.