is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PUNJAB. CALCUTTA.

Van alle rennen, die er in December op den Maidan gehouden werden, waren die van den Viceroy's cup en van den Prins of Wales' cup het schitterendst. Op en vóór de tribunes, in den paddock, en onder de vvijdgetakte boomen daaromheen was eene bonte menigte in Europeesche zomertoiletten en in Indische costuums vereenigd. Nergens anders in Britsch-Indië zag ik zoovele mooie gezichten en zoovele elegante toiletten.

Het Paleis te Calcutta.

Onmiddellijk voor den aanvang der rennen kwamen de Onderkoning en Lady Minto langs de baan aangereden, voorafgegaan en gevolgd door acht lanciers hunner lijfgarde in de schitterende roode uniformen der Sikhs. Bij de tribune aangekomen stapten zij uit, onder de tonen van het "God save the King". Tien minuten later hief de muziek andermaal de Koningshymne aan, toen de Prins en de Prinses van Wales op het terrein verschenen, geëscorteerd door een detachement van het 12de Reg. lanciers, op Arabische schimmels gezeten. Met uitbundige toejuichingen werd het vorstelijke paar ontvangen. Twaalf