is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PUNJAB. CALCUTTA.

dansorde als in Europa en hoort men even goede Weensche muziek als te Weenen zelf. Voor het vorstelijk paar, den Onderkoning en eenige hooggeplaatste personen was een zittend souper aangericht, terwijl de overige gasten aan lange buffetten staande soupeerden. Men zeide mij dat in het paleis nimmer eene zoo groote menigte feestgasten was \erzameld geweest; ook vele vreemden waren aanwezig,

Lord Kitchener bij het Polo-tournament.

zoodat men tusschen de Engelsche allerlei buitenlandsche uniformen zag.

Op den 6den Januari was het sportlievend publiek in grooten getale op het poloveld saamgestroomd, om de emdmatch tusschen den Golconda team en den team van het 15de regiment huzaren bij te wonen. De Onderkoning en Lady Minto waren per extra-trein uit Barrackpur waar hunne jongste dochter ziek lag, aangekomen. Lord Kitchener was eveneens aanwezig. Van het begin tot het einde was de strijd spannend en met ingehouden adem volgde het publiek elke wijziging in den stand der partijen.