is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIRMAH.

gestroomd om de vorstelijke gasten te verwelkomen. Hunne vrouwen vertoonen zich in het openbaar, eene bijzonderheid waardoor zij zich van vele Indische vrouwen onderscheiden.

In de steden trekken de pagoden en de tempels van den Boeddha Gautama het meest de aandacht. De reeds genoemde Shwe Dagon Pagoda en de Arrakan Pagoda te Mandalay zijn kunstwerken van den eersten rang. Hoe langer men er vertoeft, des te meer staat men verbaasd over de schatten welke er in den loop der eeuwen werden verzameld.

Te Rangoon vonden gedurende mijne aanwezigheid soortgelijke feesten ter eere van den troonopvolger plaats, als die welke ik te Calcutta had bijgewoond. De Europeesche kolonie was ook hier gedurende het hooge bezoek in ware feeststemming; reeds den dag mijner aankomst was ik daarvan getuige op de gymkhanaclub, waar ik talrijke nieuwe kennissen maakte. Het was te Rangoon de gewoonte het eerste gedeelte van den avond in het boathouse door te brengen aan de kanten van de vijvers in het mooi aangelegde Dalhousiepark. In prauwen en gieken werd daar rondgeroeid en van de oostersche schemering genoten. Over het watervlak heen en boven de donkere, begroeide oevers zag men de groote pagode, met hare zuivere symmetrische lijnen, terwijl de laatste zonnestralen haren gouden koepel beschenen; een aanblik heerlijk door zijn eenvoud en rust.

Lene garden party en eene receptie in het Government House maakten het glanspunt der feestelijkheden uit. De residentie van Sir H. T. White en Lady White is in modernen stijl opgetrokken, en ligt te midden van een uitgestrekt park, dat met zijne lanen en ruime grasperken, een waardig tooneel opleverde voor de feesten welke daar gedurende die dagen plaats vonden.

Hier was het dat zich de talrijke afgevaardigden der verschillende noordelijke grensstaten, de Karens, de Shans, de

7