is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIRMAH.

Pegu club, waar tot na zonsopgang gedanst werd. Doch eindelijk begonnen de dames naar huis te verlangen, en wij zochten ons hierover in het "messhouse" te troosten, totdat de officieren weer aan hun' morgendienst moesten denken. Eenige der gasten vielen er vast in slaap, terwijl de anderen ze aan hun lot overlieten en per "jinrickshaw" naar hunne respectieve woonplaatsen terugkeerden.

Al te spoedig was het oogenblik daar, waarop ik het tooneel van zooveel heerlijkheden moest verlaten. Thans

Fort te Mandalav.

lag Mandalay, de voormalige hoofdstad en residentie van Koning Theebaw aan de beurt, waarheen eene reis van zestien uren mij verplaatste. De reeds vermelde pagoden, de opvoedingskloosters, en het groote fort vormen hier de voornaamste bezienswaardigheden. Het fort is geheel verschillend van andere dergelijke gebouwen in Indië. Het vormt een zuiver vierkant, omgeven door rechte grachten en hooge muren, elk ter lengte van 2100 meter, waarbinnen zich een ander ommuurd terrein bevindt, waarop het oude koningspaleis en de bijgebouwen, die vroeger door het