is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIRMAH.

hij in mijn bijzijn, nooit meer vrijwilllig een riviervaartuig te zullen betreden.

Dank zij kolonel RadclyfFe van de bergartillerie, voor wien ik introductiebrieven medebracht, kon ik terstond na mijne aankomst te Mandalay eene gymkhana race bijwonen, welke éénmaal in het jaar gehouden wordt voor de manschappen van het eenige Britsch-Indische regiment, dat uit Birmanen is samengesteld (genie). Hunne vrouwen en kinderen namen daaraan eveneens deel.

In gewone tijden wordt te Mandalay dagelijks polo gespeeld door de officieren der infanterie-regimenten, en in het algemeen scheen mij het leven aldaar ook voor hen die er langer moeten blijven, aangenaam toe en vol afwisseling.

Kort voor mijn vertrek ontmoette ik onverwachts twee mij bekende, Engelsche dames, die eveneens als toeristen Birmah bereisden. Zonder lang beraad stelde ik mijne reis een paar dagen uit om haar de merkwaardigheden der stad te toonen, en daarna gezamenlijk per trein naar Rangoon terug te keeren. Van uit Rangoon wilde ik eene jachtexpeditie ondernemen, op welke zij beloofden mij te zullen vergezellen, "to do the cooking". — Grinnell, de vrouwenhater, snauwde mij in verband hiermede toe: "You d better stay with me, and spend your time with nice chaps at the club, instead of fooling about with these women". Op dezen gracieusen wenk sloeg ik geen acht, maar later moest ik het beleven dat de belofte gebroken werd.

Het beste terrein voor de jacht op zaïns en buffels is de oostgrens van Birmah, en voor de laatste ook de delta van den Irrawaddy. Deze delta had ik uitgekozen tot doel van mijn tocht, maar het gunstige seizoen daarvoor was nog niet aangebroken, want de jungle stond te hoog en het gras kon nog niet worden verbrand. Na een tocht van tien uren van uit Rangoon naar het jachtterrein, trokken