is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIRMAH.

lichaam, den breederen nek, en den fijneren kop. Ook de horens zijn fijner en langer, vooral bij de koeien. Zij hebben den naam van het gevaarlijkste wild te zijn uit deze landen, vooral wanneer zij alleen worden aangetroffen; de afstand waarop men ze schiet is meestal kort, dikwijls niet meer dan tien pas, zoor'it het er op aankomt juist te mikken, want zijn zij gewond, zoo vallen zij veelal terstond aan. Zelfs de tamme buffels, die op de paddi-

BufFelkoe.

velden rondloopen, leveren voor Europeanen gevaar op, wanneer zij niet door inlanders bewaakt worden.

Ik had het geluk van in eene week tijds drie wilde exemplaren te bemachtigen. Twee daarvan naderde ik met goeden wind door de struiken tot op 15 pas, zonder dat zij het bemerkten. Ik kon dus rustig schieten, en de een, een stier, bleef op de plaats dood. Daar het tweede stuk eene koe was, wilde ik het sparen, maar dat plan bleek onuitvoerbaar, daar zij tot den aanval overging en op dezen korten afstand lang wachten noodlottig had kunnen zijn.