is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>

BIRMAH.

spoedig mogelijk te vertrekken. Ik verliet dus het terrein en begroette met voldoening het oogenblik toen ik, andermaal in de eetzaal van het Strandhötel te Rangoon gezeten, mij weder onder vrienden en kennissen bevond. ,,

Het einde van mijn verblijf in Britsch-Indië naderde thans met rassche schreden. Veel schoons had ik er gezien, veel gastvrijheid had ik er genoten, vele kostbare herinneringen nam ik er van mede. Ook in verband met mijne verdere tochten waren de drie maanden, die achter mij lagen, van hooge waarde, want zelfs bij vluchtige bezoeken kan men stof verzamelen voor vergelijkende beschouwingen. Van de Engelschen is zeker veel te leeren.

Hunne energie, hun ruime blik, hun krachtig doortasten waar het noodig is, en hunne inachtneming der meest uiteenloopende belangen waar de omstandigheden het veroorloven, zijn navolgenswaardig.

Eene week na mijne terugkomst uit Pugyi lag het i

bloemrijke land der pagoden achter mij, en stoomde ik aan boord der Zibengla zuidwaarts naar Penang, om ƒ

van daar naar Sumatra over te steken.

>