is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER KOTARADJA NAAR WELTEVREDEN

aan boord gekomen, of ik kreeg last van onwelzijn, dat ik eerst voor zeeziekte hield en dat mij allen eetlust benam. Kapitein Wijgers schreef het toe aan de gevolgen van het Chineesche diner te Penang, maar toen het den tweeden dag steeds erger met mij werd, kwam hij op zijne meening terug en verklaarde dat het malaria was. Met hooge koorts stapte ik te Oleleh aan wal, maar was toch niet te ziek om mij te ergeren aan het feit dat mij

Straat te Georgetown.

2.50 gld. in rekening werden gebracht voor het gebruik der stoombarkas van het schip naar wal. Tot dusver had ik voor soortgelijke diensten óf niets, öf eene kleinigheid — nooit meer dan 40 cents — betaald.

Na afloop der douaneformaliteiten, reed ik in een dogcart naar Kotaradja, en bereikte, door het Vredespark mijn weg nemende, het Atjeh-hötel, dat tegenover de door de Nederlandsche Regeering gebouwde, fraaie moskee gelegen is. Aanstonds trok ik mij onder den klamboe terug, in afwachting van het bezoek van den dokter.

Ik had er mij een groot genoegen van voorgesteld hier