is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN BUITENZORG.

Atjeh en Noord-Sumatra voor een goed deel van Penang naar Sabang zoude kunnen worden verplaatst. ')

Tegen den avond van den tweeden dag na mijne aankomst werd de mailboot uit Nederland verwacht, welke mij via Singapore naar Tandjong Priok zoude voeren. Tegen drie uur reeds werd uit het Sabang hötel in spanning uitgekeken naar de seinpalen, welke de nadering der boot uit het vaderland zouden aangeven, doch pas om vijf uur werden de signaalvlaggen geheschen; een half uur daarna gleed de Koningin Wilhelmina statig de baai van Sabang binnen.

Als menschen die na eene lange gevangenschap hunne vrijheid herkregen hebben, begaven zich alle reizigers onder vroolijk gelach ijlings aan wal. Het was als een stukje van Europa dat wij weer te zien kregen, want het schip doet tusschen ons werelddeel en Sabang slechts Port Saïd gedurende een paar uren aan; tot n uren hadden de passagiers tijd zich ieder op zijne wijze aan land te amuseeren, en denzelfden avond vertrok de mailboot naar Singapore, waar wij twee dagen later aankwamen. Op de reede aldaar gold hetzelfde verbod als in den Khaibarpas: "no snapshots allowed!"

De stad is op het eerste gezicht vrij banaal, maar als haven voor den transitohandel heeft zij eene steeds toenemende beteekenis, en thans zijn ook hare verdedigingswerken beroemd. Behalve wat het hooger gelegen gedeelte betreft, schijnt Singapore geene aangename verblijfplaats te zijn. Dicht bij, op het vasteland van Malakka, ligt het onafhankelijke, maar^ tot de Britsche Interessenspheer behoorende sultanaat van Johore, waar thans eene groote spoorweglijn in aanbouw is, zoodat men weldra per spoor van Wellesley Province naar Singapore zal kunnen reizen.

') Zie de Indische Mercuur van 13 en 18 Februari 1906, Nos. 1266 en 1267, Sabang en Britsch-Indië, door J. H. Cohen Stuart, blz 106 en 120.