is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN BUITENZORG.

par des travaux d'esprit, par 1'étude qu'ils alternent avec les sports. Joueurs de polo, de cricket, de golf, chasseurs, naturalistes, peintres, littérateurs, ils occupent intelligemment Ieurs loisirs, combattent cette apathie de l'homme oisif que guettent les quatre fléaux des colonies asiatiques: le jeu, la cohabitation sentimentale avec une femme indigène, 1'alcool ou 1'opium." ')

Een der eerste maatregelen die ik te Weltevreden moest treffen, was het bestellen van nieuwe uitrustingen, want in onze koloniën kleedt men zich weêr anders dan in Britsch-Indië. Bij ons speelt de toetoepjas de hoofdrol, bestaande uit een wit of khaki justaucorps, waarvan de staande kraag aan den hals gesloten is. Een Chineesche kleermaker leverde mij voor een gering bedrag een dozijn pakken.

Ik bracht de volgende dagen door met het bezichtigen van Weltevreden, eene stad waarvan het grootste gedeelte het karakter draagt van een uitgestrekt villapark. Zij bestaat uit talrijke wijken waarvan de voornaamste Rijswijk, Noordwijk en Molenvliet heeten; grachten, welke sterk herinneren aan die onzer vaderlandsche steden, vormen tusschen haar eene duidelijke afscheiding.

Te Rijswijk bevindt zich het witte paleis van den Gouverneur-Generaal, van waar men aan de zuidzijde een prachtig uitzicht heeft op het Koningsplein, ongeveer 1 K.M. in het vierkant. Aan het plein zijn voorts gelegen de residentswoning, de Willemskerk, het museum en de huizen van hoogere ambtenaren. Niet ver van daar bevinden zich de oude citadel en het Waterlooplein. Een groot wit gebouw, waarin verschillende Departements-bureaux zijn ondergebracht, beslaat de oostzijde van dit laatste en daarvóór is een monument ter eere van den stichter van ons gezag in Indië opgericht. Midden op dit

') „Lettres écrites du Sud de 1'Inde" par M. Maurice Maindron. Revue des deux Mondes du 15 Aout 1906, bl. 841.