is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SOENDALANDEN. MIDDEN-JAVA.

dit punt dan in Britsch-Indië en soms schijnen de feiten ons gelijk te geven, want het komt voor, dat ambtenaren na een tienjarig verblijf in Indië geringe behoefte aan verlof naar Nederland meer gevoelen. In vele gevallen zoude echter een onderzoek naar de redenen dier tevredenheid met het bestaande, geene motieven aan het licht brengen die men kon toejuichen.

Bij particulieren, die vrij zijn naar eigen goeddunken te handelen en die buitendien geene vertegenwoordigers zijn van de Overheid, kan een eenigszins andere maatstaf dienen. Toch zenden ook sommige particuliere ondernemingen op Java haar personeel om de vijf jaren naar Nederland, bij wijze van gezondheidsmaatregel, en ook om levens- en arbeidslust te onderhouden waar die zoo noode kunnen worden gemist. De opvattingen waarmede men uit Nederland terugkeert na afloop van een verlof dat als belooning geldt voor een vijfjarig verblijf in Indië, verschillen hemelsbreed van die, waarmede men het vaderland weder verlaat, na er uitgerust te hebben van tien jaren dienst in de koloniën. Zulk een vertrek stemt meestal treurig, want het wekt het besef op dat vele banden door de lange scheiding verbroken zijn, terwijl een verlof na eene betrekkelijk korte afwezigheid eerder herinneringen achterlaat aan betrekkingen die hernieuwd of bevestigd werden, hetgeen de toekomst met nieuwen lust doet tegemoet gaan.

Na onder de gunstigste omstandigheden en onder de aangenaamste leiding Padalarang en omstreken te hebben leeren kennen, moest ik er aan denken mijn' tocht naar de Vorstenlanden te vervolgen. Het kostte mij eenige moeite mij los te scheuren uit die cavaleristische omgeving, maar de tijd drong en nieuwe indrukken stonden voor de deur.

De schoonheid van het landschap, dat de spoorweglijn