is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SOENDALANDEN. MIDDEN-JAVA.

ondergeloopen rijstlanden, waarin zich boomen en bergen weerspiegelen.

Naast den tempel ligt een kleine passangrahan, gehouden door een oud-Indisch fusilier, Duitscher van geboorte, een aangenaam verteller, die verschillende tochten in Atjeh achter den rug heeft. Bij hem rustte ik uit van mijne „Kunstwanderung", om daarna nog eenmaal terug te keeren in die wereld, welke tooneelen van voor duizend jaren

Uitzicht naar het westen.

voor den geest oproept. Noode verliet ik den Boro-Boedoer, die als de hoogste belichaming kan gelden van hetgeen kunstzin en godsdienstzin te zamen in Indië tot stand gebracht hebben.

Ik keerde terug zooals ik gekomen was en vond mijn rijtuig aan de overzijde der rivier. Onderweg werden wij nog opgehouden in eene kampong, waar groote drukte beerschte in verband met een volksfeest, en waar twee dansmeisjes op straat tandakten. I oen ik met mijn kodak