is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in verschillende toko's en particuliere huizen prijken zij op de plaats, die men zoude wenschen ingenomen te zien door het portret der Koningin.

Een oponthoud in onze Indische steden biedt een zeker gevaar aan voor den toerist, die slechts een beperkten tijd te zijner beschikking heeft; allicht bezwijkt hij voor de verleiding zijn vertrek gedurig uit te stellen. Ook mij speet het Soerabaja te moeten verlaten, want het verblijf in die vroolijke stad en het samenzijn met hare levens-

Keede te Soerabajn en de kust van Madoera.

lustige inwoners smaakte naar meer; maar hoe moeielijk de scheiding ook viel, ik moest verder, en vatte daarom het besluit mijne koffers te pakken, ten einde den isten April naar Makasser af te reizen. Door een samenloop van omstandigheden kwam ik dien dag te laat te Oedjong aan, om mij naar genoemde plaats in te schepen. Ik moest toen van de volgende boot gebruik maken, welke Dobo, de hoofdplaats der Aroe-eilanden tot eindbestemming had.

Na een afscheidsdejeuner bij Hellendoorn, begaf ik mij den aden April, begeleid door een drietal kennissen, langs drukke straten naar de reede. Daar aangekomen, stapten wij in eene roeiboot, maar toen wij nog op tweehonderd

I

1