is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kon. Pakketvaart Mij. worden ondernomen. Zij zijn zeer aangenaam en de schepen voldoen aan alle eischen.

Op een helderen morgen, te zes uren, stoomden wij de schoone baai van Ambon binnen, tusschen de twee hooge landtongen door, waaruit het eiland bestaat. De steiger der Pakketvaart Mij. waar wij aanlegden, bood denzelfden levendigen aanblik, die mij op zoovele andere dergelijke plaatsen in Nederlandsch-Indië had geboeid. De Amboneezen

Steiger te Ambon bij het vertrek van een militair convooi.

zijn een luidruchtig en nieuwsgierig volk, zeer gesteld op genoegens; in hun optreden ligt iets onathankelijks, soms iets brutaals, en van de groote onderdanigheid der Javanen is er bij hen niets te bespeuren. Wat het uiterlijk betreft, zijn zij donkerder dan gene. De mannen zijn meestal op zijn Europeesch gekleed, terwijl de vrouwen, die door hare lengte opvallen, in het zwart gaan. Het Christendom is onder hen zeer verspreid.

Men vergelijkt de Amboneezen soms met de Spaansche ,Eilipinos', en waarschijnlijk is het, dat hun bloed met Iberisch bloed is vermengd. Men vindt bij hen nog eene