is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den sterken wind te gerimpeld, of scheen de zon niet helder genoeg om de tuinen in hunnen vollen luister te doen schitteren. Eindelijk gelukte het. Eene kleine vlerkprauw van één voet breedte voerde mij naar de plaatsen waar zij gelegen zijn en waar thans windstilte en licht samenwerkten om de onderzeesche wereld in al haren glans te voorschijn te doen treden. „Het is alsof men een betooverden tuin onder zich ontwaart, plotseling opdoemend uit den zilverglanzigen bodem der diepe, azuren wateren.

Haai van Ambon.

Temidden der bruine, groene, rose en gele koraalstokken van allerlei grootte en gedaante, ziet men enkele blinkend witte; dit zijn de afgestorvene." ') Op en om de koralen liggen blauwe en purperen zeesterren, zwarte zeeëgels met stekels bezet, en andere schoone producten der diepte.

Van uit de hoofdplaats maakte ik nog verscheidene wandelingen naar de bergen die er achter liggen. Langs

') Reisgids der Kon. Pakketvaart Mij voor Ned.-Indië.