is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Kol werden gewraakt, zeldzamer zullen worden. ') Van Ambon ging mijne reis over Saparoea naar Banda, beide plaatsen van historische beteekenis. Tengevolge van den moord in 1817 op de Nederlandsche bezetting gepleegd, zijn aan Saparoea voor ons treurige herinneringen verbonden. Het tooneel van dit drama was het oude fort Duurstede, weleer door de Portugeezen gebouwd; de ten doode gedoemden hielden het hier zoolang uit, als hun

Saparoea met het loit Duurstede.

mond- en krijgsvoorraad het toelieten. Slechts het kind van den Resident, den heer van den Berg, werd door eene baboe gered. Wij hadden juist den tijd het dorp en het fort te bezichtigen. Eenige aldaar gevestigde Nederlanders, vier heeren en vier dames, kwamen aan boord om met ons thee te drinken.

Op de vaart tusschen Amboina en Nieuw-Guinea maakt zich een gevoel van eenzaamheid meer en meer van den

') H. van Kol. „Uit onze Koloniën", blz. 148.