is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kusten van Nieuw-Guinea en van de Aroe-eilanden. Behalve prachtige exemplaren van parels en van paarlmoerschelpen, bezichtigden wij diens ethnographische verzameling betrekking hebbende op Nieuw-Guinea, inzonderheid uit wapens en sieraden van Papoea's bestaande. Op Buitenzorg bevindt zich eene tweede verzameling van soortgelijken aard, die Baadilla in Indië bijeenbracht en die voor het publiek toegankelijk is. Hij verkoopt zijne paarlen meestal direct naar Engeland en naar Amerika.

De vorming der parel in de parelmoerschelp werd ons door hem op aanschouwelijke wijze verklaard, en ook verschillende versieringen door Chineesche kunstenaars op de schelpen aangebracht, werden ons door hem getoond.

Te Dobo, het centrum der parelvisscherij op de Aroeeilanden, zijn vele Australische en Engelsche parelvisschers en Japansche duikers gevestigd. -) In October en in de vier a vijf volgende maanden, gedurende den westmoesson, wanneer het water aan de oostzijde der Aroe-eilanden stil is en helder, is de zee aldaar met Hollandsche, Engelsche, Japansche en andere schepen bedekt, die zich later in den oostmoesson, als dit water troebel wordt, naar Dobo terugtrekken. Naar ik te Banda hoorde beweren, zijn de parelvischplaatsen bij Dobo voor een te lagen prijs en voor een te langen termijn verpacht; Australische concessionarissen zouden daardoor tijd en gelegenheid gekregen hebben tot het uitoefenen eener ware roofexploitatie. Wat onder goed toezicht en controle tegen roofbouw, voor de parelvisscherij kan worden gedaan, leert ons — zooals de heer Van Kol schrijft — Ceylon, waar de pareloester wordt aangekweekt naarmate de

') De parel schijnt te ontstaan door een insect, dat de paarlmoerschelp naar binnen doorboort en door de oester met slijm wordt omringd.

-) Tot op 4 a 6 vadem wordt vrij gedoken. Bij grootere diepten wordt een duikertoestel gebruikt.