is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

NlfcUW-GUINEA.

Den i3den April gleed ons schip bij het aanbreken van den dag tusschen de eilanden door, die aan de mending van den Maccluer golf zijn gelegen; het doel was Sekar. De kust van het land, waar Nederland zulk een kolossaal gebied het zijne noemt, lag voor ons. Deze kust bestaat hoofdzakelijk uit begroeide bergen, welke steil uit de zee oprijzen en waarachter zich het binnenland verschuilt ; Sekar zelf ligt aan een inham, met talrijke kleinere eilanden er voor, die den vrijen blik op de zee belemmeren.

Nadat het traditioneele kanonschot was gelost om de komst der mail aan te kondigen, en nadat wij in de baai het anker geworpen hadden, zagen wij den radja van het nabij gelegen Kaukas ') in eene groote prauw naderen. Muzikanten met fluiten en gongs vormden zijn geleide en verhoogden de plechtigheid zijner eerste ontmoeting met den nieuwen Assistent-Resident van zijn gewest. Weldra waren wij aan wal, om de genoemde nederzettingen te bezichtigen. Evenals in sommige andere gedeelten van onzen Archipel, bestaat er op Nieuw-Guinea nog eene vermomde slavernij. Papoea'sche meisjes en jongens worden

') Een Cerammer die als majoor wordt aangesproken.