is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stond, bleek te kort te zijn; voorts schenen eenige Papoeastammen die de landengte bewonen juist toen minder vriendschappelijk gezind te wezen, en in verband daarmede werd mij de bewuste tocht door den heer Falmer van den Broek beslist afgeraden. Ik gaf mijn voornemen dus op, en toen wij te Fak-Fak aankwamen, scheen het alsof er ook daar onder de ingezetenen iets broeide. Eene week te voren was een Cerammer niet ver van genoemde plaats vermoord, en allerhande onheilspellende geruchten deden

Eene sectie pradjoerits.

er de ronde. Na den bekenden overval bij Kaukas, in den herfst van 1905, had men er dubbel reden om op zijne hoede te wezen; daarbij waren er de middelen tot afweer van eventueele aanslagen op de openbare veiligheid gering. Er bevonden zich inlandsche politiesoldaten (pradjoerits) te Fak-Fak, maar wanneer het er op aankomt, leveren deze lieden soms evenveel gevaar op voor hunne kameraden, als voor den vijand. Althans bij sommige vroegere affaires brachten de pradjoerits zich onderling, door hun onvoorzichtig schieten, meer verliezen toe dan zij aan de „zwarte partij" berokkenden.